انواع فرم های معماری سازه های فضا کار در بابلسر و فریدونکنار، سازه فضایی گنبدی | گلزار شهدا ازباران فریدونکنار، سازه فضایی گنبدی در فریدونکنار، کاربرد سازه فضاکار گنبدی در بابلسر و فریدونکنار

گلزار شهدا ازباران فریدونکنار

سازه فضایی گنبدی | گلزار شهدا ازباران فریدونکنار یکی از جالب ترین فرم های سازه فضایی ، سازه فضایی گنبدی است که نسبت به سایر سازه های فضایی دارای مزایای قابل توجهی می باشد. سازه فضایی گنبدی بخشی از یک کره ، بیضی ‌گون ... ادامه مطلب